9 czerwca 2017

Rozmowy kwalifikacyjne

  • Potrzebujesz profesjonalnej oceny umiejętności językowych kandydata na pracownika?
  • Chciałbyś sprawdzić, jak poradzi sobie w sytuacji kontaktu z klientem anglojęzycznym?
  • Potrzebujesz oceny kompetencji językowych kandydata, takich jak pisanie, mówienie, słuchanie czy też czytanie?
  • Chciałbyś sprawdzić czy kandydat na pracownika potrafi efektywnie negocjować czy też rozwiązywać trudne sytuacje?

Skontaktuj się z nami!

Pomagamy w ocenie zarówno językowej jak i umiejętności miękkich kandydatów do pracy. Przygotowujemy raport definiujący mocne i słabe strony kandydatów na pracowników. Dostosowujemy się do specyfiki oraz potrzeb firmy.

[email protected]
tel. 574 112 349